Frida Hansens hus, Stavanger

Frida Hansens hus, Stavanger

Solveig

Solveig

Solveig

Hanne

Hanne

Mona

Mona

Mette

Mette

Inga

Inga

Solveig tv. Mona th.

Udstillere: Hanne Kold, Inga Østergaard, Mette Lise Rössing, Mona Lise Martinussen, Solveig Bruun