Frida Hansens hus, Stavanger

Frida Hansens hus, Stavanger
Frida Hansens hus, Stavanger
Solveig
Solveig
Solveig
Solveig
Solveig
Solveig
Hanne
Hanne
Hanne
Hanne
Mona
Mona
Mona
Mona
Mette
Mette
Mette
Mette
Inga
Inga
Inga
Inga
Solveig tv. Mona th.
Solveig tv. Mona th.

Udstillere: Hanne Kold, Inga Østergaard, Mette Lise Rössing, Mona Lise Martinussen, Solveig Bruun